Hotelová škola Poděbrady
v

Změny v rozvrhu Thursday 4. 3.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.V PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
3.V
0. - 12. les. praxe
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou